Højadelige titler

Højadelige titler er titler, der udløser Højadelig stand.

Højadelige titler er et fremstående udtryk.

ARISTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Aristologi er Højadelige titler Droster, Førsteriddere, Gesandter, (Højadelige) Gemaler, (Højadelige ) Kavalerer, (Højadelige) Myndlinge, Højkommandører, Konsuler, Kuratorer, Marsker (titel), Notarer, Rektorer, Rigsadvisører og Stormestre.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Celestologi er Højadelige titler Højpræster, Reservehøjpræster og Ypperstepræster.

Der er Højadelige titelvarianter til flere af titlerne.