Vidensidéer

Vidensidéer er kulturdannelser, der tager form af forestillinger om, hvad noget er, eller hvordan noget forholder sig.

ARISTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Aristologi er vidensidéer samlet i kategorien Aristokoncepter.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Indenfor FladlaIndenfor Fladlandsk Celestologi er vidensidéer samlet i kategorien Celestokoncepter.

KOSMOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk kosmologi er vidensidéer inddelt i kosmoprincipper, livsenergier, magikoncepter, livsekstrakter og urkræfter.

DISSEKTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk dissektologi er vidensidéer samlet i kategorien livsmaterier.

ENTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk entologi er vidensidéer inddelt i kamptegn og troskoncepter.

KRONOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk kronologi er vidensidéer samlet i kategorien kronokoncepter.