Markører

Markører er kulturhandlinger, der markerer personers betydning ud fra en given kulturel sammenhæng.

KONSULOGISK SKILDRING

Konsulogisk set er der både markører, som bliver valgt af dem, der bærer dem, mens andre markører er noget, der bliver pålagt personer at bære af et givent fællesskab. Markører er inddelt ud fra deres udformning, og flere af dem kan blive betegnet med markørbetegnelser.

Kategorisering af markører

Indenfor Fladlandsk konsulogi er markører inddelt i emblemer, fagter, navnemarkører og sminkemarkører.

DISSEKTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk dissektologi er markører samlet i kategorien ar.