Navngivningsceremonier

Navngivningsceremonier er livsceremonier, hvor personer bekender deres trosretning og samtidigt påtager sig et navn ud fra trosretningens retningslinjer.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Indenfor EVEAtroen er det op til Præsterne i samråd med de personer, der ønsker at gennemgå navngivningsceremonierne, at beslutte, om ceremonierne bliver afholdt i Templer, i markerede navngivningscirkler eller på steder udvalgt for deres sentimentale betydning. Hvis de, der gennemgår navngivningsceremonierne, ikke er myndige, forhandler deres forældre eller værger på vegne af dem.