Len

Len er egne, hvor en Lensejer er magthaver, og som er inddelinger af et Rige.

Len er et fremstående udtryk.

KARTOLOGISK SKILDRING

Len er inddelt i et antal Herreder. Hvor mange Herreder et givent Len er opdelt i, afhænger af områdets størrelse og udformning. I Fladlandet er der 21 Len, hvoraf det mest kendte er Kronlenet.

KONSULOGISK SKILDRING

Befolkningen i et Len har en særegen kultur, som adskiller sig fra andre Len.

KATEGORISERING AF LEN

Det Len i et Rige, hvori Hovedstaden befinder sig, bliver kaldt Hovedlenet.