Gejstlige titler

Gejstlige titler er en titelbetegnelse, der bliver brugt om titler, som udløser medlemskab af et Præsteskab.

Gejstlige titler er et fremstående udtryk.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Gejstlige titler bliver uddelt af personer, der har ret til det i kraft af deres egne Gejstlige titler, eller fordi de har gennemgået en Guddomsprøve. Personer, der bærer Gejstlige titler, bliver betegnet som Gejstlige personer.

Indenfor EVEAtroen bliver der brugt Gejstlige titelvarianter om en række af de Gejstlige titler.

Indenfor Fladlandsk Celestologi er Gejstlige (personer) betegnet som et Helligt udtryk.

Kategorisering af Gejstlige titler

Indenfor Fladlandsk Celestologi er følgende betegnet som Gejstlige titler: Højpræster, Præstelærlinge af anden grad, Præstelærlinge af første grad, Præster, Reservehøjpræster og Ypperstepræster.