Væsner

Væsner består af livskræfterne og er kendetegnet ved, at de kan bevæge sig ved egen kraft og vilje.

BÆSTOLOGISK SKILDRING

Væsner bliver inddelt ud fra, hvilke væsentræk de har.

Indenfor Fladlandsk bæstologi er væsner inddelt i fabelvæsner, vætter og åndevæsner. Mennesker og dyr er på en måde også væsner, men kun rent kategorisk. Mennesker er for unikke og betydningsfulde, mens dyr er for uinteressante og almindelige.

Indenfor Fladlandsk bæstologi kan væsner blive betegnet med væsenbetegnelser og vidensgrader.