Mystiske titler

Mystiske titler er en titelbetegnelse, der bliver brugt om titler, som bliver anvendt indenfor Religioner.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Mystiske titler bliver uddelt af personer, der har ret til det i kraft af deres Gejstlige titler, eller fordi de har gennemgået en Guddomsprøve. Bemærk at mystiske titler ikke er det samme som Gejstlige titler, der kun bliver brugt om medlemmer af et Præsteskab. Nogle mystiske titler har tilknyttet mystiske titelvarianter.

Indenfor Fladlandsk Celestologi har der været en del debat om hvorvidt det burde hedde Religiøse titler, nærmere end mystiske titler, eftersom det kun er indenfor Religioner, nærmere end indenfor det mystiske generelt.

Kategorisering af mystiske titler

Indenfor Fladlandsk Celestologi er følgende betegnet som mystiske titler: Akolytter, Auditører, Højpræster, Præstelærlinge af anden grad, Præstelærlinge af første grad, Præster, Reservehøjpræster, Tempelvogtere, Tempelkommandanter, Tempelkommandører og Ypperstepræster.