Sjældenhedsgrader

Sjældenhedsgrader er vidensgrader, der beskriver, hvor sjældent noget, oftest væsner, bliver vurderet at være.

BÆSTOLOGISK SKILDRING

Sjældenhedsgrader er et af de redskaber, der bliver brugt til at kategorisere væsner i forskellige trin.   

Indenfor Fladlandsk bæstologi er sjældenhedsgrader almindelige, legendariske, mytiske, sjældne, ualmindelige, udbredte, udryddede.

Sjældenhedsgrader

TrinKategoriFor væsner
1UdbredteForudsætter blot at være i det relevante område.
2AlmindeligeForudsætter en observant indsats.
3UalmindeligeForudsætter lokkeindsats, eksempelvis med madding.
4SjældneForudsætter særlige tidspunkter eller vejrforhold.
5LegendariskeForudsætter magiske ritualer eller artefakter.
6MytiskeForudsætter at væsnet selv ønsker at blive fundet.
UdryddedeUmuligt at finde.