Sjældenhedsgrader

Sjældenhedsgrader er vidensgrader, der beskriver, hvor sjældent noget, oftest væsner, bliver vurderet at være.

BÆSTOLOGISK SKILDRING

Sjældenhedsgrader er et af de redskaber, der bliver brugt til at kategorisere væsner i forskellige trin. Indenfor Fladlandsk bæstologi er sjældenhedsgrader almindelig, legendarisk, mytisk, sjælden, ualmindelig, udbredt, udryddet.