Farlighedsgrader

Farlighedsgrader er vidensgrader, der betegner, hvor farligt noget, oftest væsner, bliver vurderet til at være, sammenlignet med andre farlige ting.

BÆSTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk bæstologi er farlighedsgrader dødsfarlige, katastrofarlige, livsfarlige, middelfarlige, småfarlige og ufarlige. Farlighedsgrader er et af de redskaber, der bliver brugt til at antage, hvilke trin væsner bør blive kategoriseret som.

Farlighedsgrader

TrinKategoriFor væsner
1UfarligeNoget, som nok ikke rigtigt udgør en fare.
2SmåfarligeNoget, som virker lidt risikabelt, men overkommeligt.
3MiddelfarligeFarligt nok til, at det bør blive taget alvorligt.
4LivsfarligeNoget, som potentielt kan koste menneskeliv.
5DødsfarligeNoget, som det er forventet, koster menneskeliv.
6KatastrofarligeNoget, som det er forventet, koster adskillige menneskeliv.