Farlighedsgrader

Farlighedsgrader er vidensgrader, der betegner, hvor farlig noget, oftest væsner, bliver vurderet til at være ud fra en række historiekilder.

BÆSTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk bæstologi er farlighedsgrader dødsfarligt, katastrofarligt, livsfarligt, middelfarligt, småfarligt og ufarligt. Farlighedsgrader er et af de redskaber, der bliver brugt til at kategorisere væsner i forskellige trin.