Kulturslægter

Kulturslægter er kulturfællesskaber, der består af betydningsfulde slægter, som bliver betegnet med mindst én slægtsbetegnelse.

KONSULOGISK SKILDRING

Konsulogisk set bestemmer de slægtsbetegnelser, som betegner en given slægt, hvilken kategori af kulturslægter, den befinder sig i.   Indenfor Fladlandsk konsulogi er kulturslægter inddelt i Bannerslægter, stavnsslægter og Storslægter.