Mystiske praksisvarianter

Mystiske praksisvarianter er en hvervsbetegnelse, der betegner prakisvarianter, der er bygget op om det mystiske.

KOSMOLOGISK SKILDRING

Mystiske praktisvarianter står i modsætning til verdslige praksisvarianter.

Kendte eksempler

Et kendt eksempel på en mystisk praksisvariant er førstehjælp.