Gejstlige titelvarianter

Gejstlige titelvarianter er titelvarianter af Gejstlige titler.

Gejstlige titler er et fremstående udtryk.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Gejstlige titelvarianter er de mystiske titelvarianter, som bliver båret af medlemmer af et Præsteskab.

Indenfor Fladlandsk Celestologi er Gejstlige titelvarianter betegnet som et Helligt udtryk.

Kategorisering af Gejstlige titelvarianter

Indenfor Fladlandsk Celestologi er følgende betegnet som Gejstlige titelvarianter: Extetikere, Extetikerlærlinge af anden grad, Extetikerlærlinge af første grad, Højextetikere, Højlectorer, Højlektorer, Højvægtere, Ikoner, Lecktorer, Lectorer, Lectorlærlinge af anden grad, Lectorlærlinge af første grad, Lektorer, Lektorlærlinge af anden grad, Lektorlærlinge af første grad, Reservehøjextetikere, Reservehøjlectorer, Reservehøjlektorer, Reservehøjvægtere, Vægtere, Vægterlærlinge af anden grad, Vægterlærlinge af første grad, Ærkelecktorer, Ærkelectorer, Ærkelektorer, Ærkevægtere.