Stader

Stader er byer, der er større end landsbyer og mindre end storstader.

KARTOLOGISK SKILDRING

Stader er store nok til at have en selvstændig garnison, et officielt bystyre og handel med vigtige eksportvarer. Selv en stad med næsten lige så få indbyggere som en landsby har stadigt betydeligt flere handelsmuligheder.

Indenfor Fladlandsk kartologi er stader den mindste type byer, der er store nok til at være på officielle kort.

Kendte eksempler

I Fladlandet er en af de mest kendte stader Soldi i Kronlenet.