Væsentræk

Væsentræk er væsenbetegnelser, der betegner særlige træk ved væsner.

BÆSTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk bæstologi er væsentræk humanoide, korrupterede, planstrejfere, spektrale, uhumanoide og udøde. Udtrykket væsentræk bliver indimellem forvekslet med vættetræk, da de lyder meget ens.