Størrelsesgrader

Størrelsesgrader er vidensgrader, der bliver brugt til at beskrive væsners formodede størrelse ud fra sammenligning med størrelsen på forskellige dyr.

BÆSTOLOGISK SKILDRING

Størrelsesgrader er et af de redskaber, der bliver brugt til at kategorisere væsner i forskellige trin, og derfor er størrelsesgraderne også inddelt i trin. Da der er flere størrelsesgrader end trin på skalaen, er nogle af størrelsesgraderne blevet lagt sammen. Eksempelvis er både væsner af størrelsesgraden mikro og mini kategoriseret som trin 1. I figuren betyder et U foran et tal, at væsnet er mindre end det givne tal. Står der eksempelvis U15 cm, er væsnet mindre end 15 cm. Omvendt betyder et + (plus) bagved tallet, at væsnet er større end tallet. Størrelsesgrader bliver ofte fravalgt som redskab til at beskrive dyr og mennesker, da det er lettere bare at måle dem.

   Indenfor Fladlandsk bæstologi er størrelsesgrader bette, enorme, gigantiske, kolossale, mellemstore, mikro, mini, små, store og umålelige.

Størrelsesgrader

TrinStørrelseTilsvarende dyrLængde*Vægt (kg)**Længde***
1MikroFlue, bi, myreU15 cm.U¼ kg.U6’’
1MiniSkruptudse, flagermus15-30 cm.¼-½ kg.6’’ – 1’
1BetteGifslange, kat, grævling, høg, ravn, rotte, ugle30-60 cm.½- 4 kg.1’ – 2’
1SmåØrn, hund60-120 cm.4-30 kg.2’ – 4’
1MellemstoreUlv, menneske, vildsvin, gepart, bavian120-245 cm.30-250 kg.4’- 8’
2-3StoreTiger, kvælerslange, næsehorn, hest, kamel, bjørn, gorilla245-490 cm.250 kg. – 2 t8’ – 16’
4EnormeElefant, kæmpekrokodille, kæmpeblæksprutte, spækhugger490-975 cm.2 – 16 t16’ – 32’
5GigantiskeKaskelothval975-1.950 cm.16 – 125 t32’ – 64’
6KolossaleBlåhval1.950 cm.+125 t+64’+
Umålelige????

*) Længde, målt i meter. Som udgangspunkt er det 2-benede fabelvæsners højde, flerbenede væsner fra næsespids til halerod.

**) Går ud fra at væsnet har ca. samme massefylde som normale væsner. Væsner af eksempelvis sten eller metal vejer markant mere, og væsner af gasarter vejer mindre. Spektrale væsner har ingen vægt, medmindre de har besat nogen, eller de har været gennem en spektralfortætning.

*) Længde, målt i fod.