Størrelsesgrader

Størrelsesgrader er vidensgrader, der bliver brugt til at beskrive væsners formodede størrelse ud fra sammenligning med størrelsen på forskellige dyr.

BÆSTOLOGISK SKILDRING

Størrelsesgrader bliver ofte fravalgt som redskab til at beskrive dyr og mennesker, da det er lettere bare at måle dem. Størrelsesgrader er et af de redskaber, der bliver brugt til at kategorisere væsner i forskellige trin, og derfor er størrelsesgraderne også inddelt i trin. Da der er flere størrelsesgrader end trin på skalaen, er nogle af størrelsesgraderne blevet lagt sammen. Eksempelvis er både væsner af størrelsesgraden mikro og mini kategoriseret som trin 1. I figuren betyder et U foran et tal, at væsnet er mindre end det givne tal. Står der eksempelvis U15 cm, er væsnet mindre end 15 cm. Omvendt betyder et + (plus) bagved tallet, at væsnet er større end tallet.

Indenfor Fladlandsk bæstologi er størrelsesgrader bette, enorm, gigantisk, kolossal, lille, mellemstor, mikro, mini, stor og umålelig.